Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


RYCHLIKI - GMINA WIEJSKA

Adres: 14-411 Rychliki, Rychliki 86
Telefon: +48 55 248 81 55
E-mail: sekretariat@rychliki.pl
Strona www: www.rychliki.pl

GMINA RYCHLIKI

Gmina Rychliki jest gminą wiejską, położona jest w Powiecie Elbląskim, w mikroregionie braniewsko-pasłęckim na pograniczu Żuław. Większość obszarów gminy leży na Pojezierzu Iławskim. Zachodnie jej granice określa rzeka Dzierzgoń, natomiast północno-wschodnią Kanał Elbląski. Powierzchnia Gminy wynosi 13 200 ha, a zamieszkuje ją około 4030 mieszkańców. Kanał Elbląski jest unikatową w skali światowej drogą wodną, której urządzenia hydrotechniczne funkcjonują do dzisiaj. Na terenie gminy znajduje się również jezioro Korsuń o powierzchni 20 ha., nad którym znajduje się ośrodek domków rekreacyjnych oraz pole namiotowe. Wędrowcy mogą skorzystać ze szlaku św. Wojciecha prowadzącego z Elbląga oraz innych miejscowości do Świętego Gaju.  

Miejscowości, które mieszczą się w granicach gminy takie jak: Lepno, Buczyniec, Barzyna, Śliwice, Budki, Marwica, Jelonki, Topolno, Powodowo, Święty Gaj, Jankowo, Mokajny, Sójki, Kiersyty, Rejsyty, Gołutowo, Topolno, Wysoka, Dymnik, Kwietniewo - posiadają jeszcze dużo dawnej tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej wkomponowanej w krajobraz i stanowiącej jego ozdobę. Należy tu wymienić domy podcieniowe, dworek bauerski, obiekty sakralne, a przede wszystkim zespoły parkowo - pałacowe, z którymi wiążą się losy znanych rodów pruskich.

Рыхлики

 

Гмина Рыхлики это сельская гмина, находится в Эльблонгском повяте, в Браневско-Паслэнцким микрорегионе, в пограничной полосе Жулав. Большинство гминных пространств находится в Илавецком поозерью. Западные границы гмины определяет река Дзежгонь, а северо-восточную Эльблонгский Канал. Поверхность гмины – это 13 200 га и здесь живут около 4030 жителей. Эльблонгский Канал - это уникальный в мировой шкале водный путь, которого гидротехнические сооружения функционируют до сих пор. На территории гмины находится также озеро Корсунь, которого поверхность исчисляет 20 га и здесь расположены кемпинги и рекреационные домы. Путники могут воспользоваться путем сьв Войцеха, который приводит к Эльблонгу и других местностей к Святому Гаю.

Местности, которые находят в границах гмины это: Лепно, Бучынец, Бажина, Сливице, Будки, Марвица, Елонки, Топольно, Поводово, Святый Гай, Янкого, Мокайны, Сойки, Киерсыты, Рейсыты, Голутого, Высока, Дымник, Кветнево. У этих местности много прежней, традиционной жилой и хозяйственной застройки, которая вкомпонованна в пейзаж и представляет собой его украшение.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk