TOURAGE - Pomysły i idee projektowe

Działania na Łotwie :

Komitet Doradczy ds. Turystyki

Stworzony przez władze miasta Valmiera w celu wspierania rozwoju turystki lokalnej i regionalnej. Komitet stworzono w oparciu o koncepcję Triplex Helix (Potrójna Helisa), spełnia kilka funkcji, m.in. ułatwia przepływ informacji miedzy poszczególnymi uczestnikami (podmiotami w obszarze Turystyki), pozwala zwiększyć efekt synergii między projektami realizowanymi w obszarze oddziaływania, umożliwia koncentracje środków i działań w wybranych obszarach priorytetowych, stanowi platformę ułatwiającą wypracowywanie wspólnych projektów. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw z branży turystycznej, administracje czterech gmin regionu (Valmiera, Beverīna, Burtnieki i Kocēni) i specjalizujący się zagadnieniach turystyki naukowcy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Valmiera. Oprócz funkcji doradczych dotyczących wyznaczania najważniejszych kierunków rozwoju turystyki, Komitet prowadzi także praktyczne działania informacyjne i promocyjne poprzez swoją stronę internetową Visit Valmiera.

Hotel „Pałac Dikli”

Działający od roku 2003 Hotel „Pałac Dikli” mieści się w odrestaurowanym XIX-wiecznym neobarokowym dworze położonym w małej miejscowości Dikli nieopodal stolicy regionu Vidzeme, Valmiery. Oprócz usług hotelowych, Pałac Dikli oferuje różnorodne formy turystyki wypoczynkowej, historycznej i leczniczej, w tym między innymi wycieczki krajoznawcze do Parku Narodowego Gauja, spektakle teatralne w Teatrze Miejskim w Valmierze czy zabiegi lecznicze w hotelowym SPA. Oferta hotelu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem także wśród seniorów, którzy obecnie stanowią około 35% klientów. Dążąc do stałego poszerzania swojej oferty, hotel ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami różnych branż. Oprócz Teatru Miejskiego w Valmiera są to m.in. linie lotnicze Air Baltic i Browar Valmiera (“Valmiermuižas alus”).

Centrum Rehabilitacyjne Ligatne

Położone w sercu Parku Narodowego Rzeki Gauji Centrum Rehabilitacyjne Ligatne (SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne") oferuje bardzo szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych dla osób starszych i niepełnosprawnych z całego terytorium Łotwy. W związku z bardzo wysokim poziomem usług, Centrum cieszy się bardzo dużą popularnością także wśród turystów zagranicznych. Rocznie z jego usług korzysta ponad 2000 kuracjuszy. Oferta rehabilitacyjna Centrum kierowana jest głównie do osób z chorobami układu krążenia, płuc, kręgosłupa czy stawów. Oprócz tego Centrum oferuje terapie zajęciowe i psychologiczne dla osób z zaburzeniami nerwicowymi lub dotkniętych zespołem chronicznego zmęczenia. Z usług Centrum korzystają głównie osoby starsze, które mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu w wysokości do 50% kosztów. Obecnie część Centrum Rehabilitacji przechodzi przebudowę dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Celem działania jest dostosowanie oferty rehabilitacyjnej Centrum do najwyższych standardów.

Centrum to powstało na bazie Radzieckiego Bunkra, który był wybudowany jeszcze w latach 80-ych ubiegłego wieku, właśnie w tym bunkrze miał się mieścić punkt dowodzenia na wypadek wojny atomowej. „Przykrywką” od początku było legalnie działające Centrum Rehabilitacji . Bunkier o powierzchni 2000 m2 wybudowano na głębokości 9 metrów. Centrum obok usług typowo leczniczych oferuje również wycieczki po bunkrze z atrakcjami typu posiłek w stylu komunizmu. Kompleks stanowi udany przykład wykorzystania lokalnych możliwości i łączenia ze sobą, wydawałoby się, nie możliwych do połączenia, elementów.

 

 

 

<p text-align:center"="">alt

Muzeum Opera „Banuta”

Muzeum stworzono na terenie starego gospodarstwa rolnego z XIX w. Prezentuje ono szereg eksponatów związanych z pierwszą łotewską operą pt. Banuta skomponowaną w roku 1920 przez Alfredsa Kalninsa. Gospodarstwo organizuje także coroczne uroczystości święta przesilenia letniego Jāņu naktī (Noc Jana), którego polskim odpowiednikiem jest Noc Świętojańska. Każdego roku w uroczystościach bierze udział kilkanaście tysięcy ludzi z terenu całej Litwy, a w tym także przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Muzeum kultywuje tradycje niepodległościowe i kulturowe Łotwy, zachowując przy tym niepowtarzalny charakter łotewskiej wsi. Oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów, w tym także osób starszych. Podkreślić należy fakt, iż od początku do końca jest to idea prywatna, znajduje się na terenie posiadłości prywatnej jednego z potomków Alfredsa Kalninsa, osoby mocno zaangażowanej w zachowanie kultury łotewskiej.

 

alt

 

Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki w Valmiera

Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki (Valmieras Muzejs) zlokalizowane jest w samym sercu historycznego centrum Valmiery w obrębie ruin starego zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych. W jego skład wchodzi osiem odrestaurowanych XVII-wiecznych kamienic, w których znajdują się zarówno pomieszczenia wystawiennicze, jak magazyny, archiwa i biura. Muzeum powstało w 1959 roku i obecnie jest najważniejszym obiektem tego typu w całym regionie. Jego zbiory zawierają ponad 60 tysięcy eksponatów z różnych epok dokumentujących bogatą historią miasta i regionu. Oprócz klasycznej oferty wystawienniczej, muzeum organizuje także wycieczki, wykłady i rozmaite programy edukacyjne. Dużym zainteresowaniem osób starszych cieszy się program edukacyjny na temat zielarstwa i parzenia herbat ziołowych. Podczas zajęć odbywających się w ogrodzie zielnym muzeum, uczestnicy mają okazję zapoznać się rozmaitymi rodzajami ziół, sposobami ich pielęgnacji i preparowania, by potem uczestniczyć w zajęciach parzenia herbat ziołowych. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszą się także wycieczki piesze z przewodnikiem organizowane przez muzeum w sezonie letnim.

 

alt

 

Tramwaj Wodny na rzece Gauja

Działający od tego roku Tramwaj Wodny stanowi najnowszą atrakcję turystyczną Valmiery adresowaną do wszystkich grup wiekowych, w tym także do osób starszych i niepełnosprawnych. Pomysł uruchomienia tej usługi turystycznej powstał na bazie inicjatywy lokalnego centrum turystyki aktywnej “EŽI” i uzyskał wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co umożliwiło stworzenie odpowiedniej infrastruktury portowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Oferta przewiduje 30-40 minutowe rejsy rzeką Gaują przez zabytkowe centrum Valmiera i stanowi ciekawą alternatywę turystyczną zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Dobre praktyki - Finlandia:

Sieć Karelia a la Carte 

Sieć Karelia a la Carte to porozumienie ponad 80 małych przedsiębiorstw branży agroturystycznej, kulinarnej i rękodzielniczej działające na rzecz przezwyciężania wyzwań dotyczących promocji, rentowności i rozpoznawalności rynkowej małych przedsiębiorstw. Sieć powstała w ramach projektu Karelia a la Carte realizowanego w latach 2008-2011 przez organizację wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa ProAgria z Karelii Północnej. Celem dobrej praktyki powstałej na bazie projektu Karelia a la Carte jest rozwój współpracy pomiędzy przemysłem agroturystycznym, kulinarnym i rękodzielniczym dla poprawy dostępu do specjalistycznej wiedzy, produkcji, marketingu i logistyki przedsiębiorstw skupionych w ramach marki; promowanie przedsiębiorstw marki wśród pozostałych przedsiębiorstw regionu Karelii Północnej; poprawa kontroli jakości produktów i usług, strategii marketingowych i dochodowości przedsiębiorstw; stworzenie powszechnie rozpoznawalnej marki Karelia a la Carte promującej turystyczne walory Karelii Północnej w kraju i zagranicą. 

W ramach sieci stworzono 7 rożnych produktów turystycznych w tym tzw. wycieczki kulinarne, przygotowano książkę kucharską z przepisami kuchni karelskiej i przewodnik po historii kulinarnej Karelii. Dzięki temu stworzono rozpoznawalną i trwałą markę turystyczną, której rozpoznawalność w samej Karelii Północnej przekracza 85%. 

W czasie realizacji projektu Karelia a la Carte zauważono duże zainteresowanie osób starszych ofertą turystyczną opartą na sieci, w tym zwłaszcza wycieczkami kulinarnymi. Jako jedna z grup docelowych projektu, osoby starszy były także zainteresowane zwiedzaniem zabytków kultury i poznawaniem lokalnej historii czy sposobu życia mieszkańców żyjących na tych terenach.

alt

Przewodnik Turystyczny dla Północnych Peryferiów (TG4NP)

Jest to nowatorski projekt pilotażowy realizowany obecnie przez Radę Regionalną Północnej Karelii, którego celem jest wsparcie przemysłu turystycznego w regionach peryferyjnych poprzez umożliwienie turystom dostępu do informacji o atrakcjach dziedzictwa kulturowego i naturalnego danego obszaru za pomocą multimodalnej platformy informacyjnej opartej na sieci telefonii komórkowych. W ramach projektu wykorzystywane są najnowsze technologie teleinformatyczne umożliwiające dostęp do multimedialnych wycieczek z przewodnikiem, informacji o bazie noclegowej i usługach turystycznych, a także bezpośredni kontakt pomiędzy przedsiębiorcą branży turystycznej a odwiedzającym region turystą. Stworzone w ramach projektu usługi stanowią wartość dodaną zrównoważonego przemysłu turystycznego, oferując turystom natychmiastowy dostęp do bogatej oferty turystycznej regionu. Usługi te będą również łatwo dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż wszystkie informacje będzie można uzyskać w prosty sposób za pomocą telefonu komórkowego, w razie konieczności przy zastosowaniu systemów głośnomówiących.

Turystyka Leśna (Fond of the Forest – Forest Wellbeing Tourism)

Dobra praktyka oparta jest o projekt realizowany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Aducate przy Uniwersytecie Finlandii Wschodniej przy współpracy przedsiębiorstwa Karelia Expert Travel Service. Celem projektu jest stworzenie szeregu produktów turystycznych podkreślających wyjątkową charakterystykę regionu. Produkty te opierają się na walorach lokalnej biosfery, lasów i lokalnej kultury karelskiej. Łączą one naturalne piękno karelskiej przyrody z lokalną kuchnią, kulturą, zielarstwem i ziołolecznictwem. W ramach projektu powstała sieć usług oferowana przez małych przedsiębiorców branży turystycznej i kulturalnej. Jedną z grup docelowych dobrej praktyki są osoby starsze, gdyż wykazują duże zainteresowanie aktywną turystyką opartą o naturę, ciszę i budowanie dobrostanu. 

Dobrym przykładem takiej oferty turystycznej jest gospodarstwo agroturystyczne Nevala położone około 40 km od Joensuu. W trakcie wizyty studyjnej przedstawiciele projektu TOURAGE zapoznali się z bogatą ofertą gospodarstwa w tym turystyką pasterską czy turystyką ciszy.

alt

Zielona Opieka – Rozwój Zielonej Przedsiębiorczości Karelii

Beneficjentami tego projektu są przedsiębiorstwa branży agro- i ekoturystycznej, a także turyści wymagających specjalnych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych lub osoby zainteresowane odpoczynkiem w naturalnym środowisku. Zielona opieka to wykorzystanie walorów środowiska naturalnego dla poprawy zdrowia i samopoczucia turystów i kuracjuszy. Usługi zielonej opieki mają zastosowanie nie tylko w ośrodkach turystycznych, ale także w miastach, domach opieki czy szpitalach. Zielona opieka to powiązanie turystyki z opieką zdrowotną, co daje możliwość stworzenia szeregu innowacyjnych produktów turystycznych. W ramach dobrej praktyki propaguje się przede wszystkim wiedzę na temat zielonej opieki, opracowuje, testuje i promuje konkretne usługi turystyczne. W dalszej kolejności planowane jest stworzenie sieci przedsiębiorstw tej branży w oparciu o przygotowany wcześniej całościowy model biznesowy i przeprowadzenie kampanii marketingowej w oparciu o markę Zielona Karelia. Oferta Zielonej Opieki jest skierowana głównie do aktywnych osób starszych, ale także dla osób mniej aktywnych wymagających leczenia lub rehabilitacji.

alt

Turystyka Bez Barier (Accessible Tourism)

alt

Dobra praktyka powstała w wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowanego przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Północnej Karelii. Celem tego projektu było rozwijanie usług ekoturystycznych w Północnej Karelii w kierunku poprawy ich dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach projektu projektowano i wdrażano procedury, studia badawcze i strategie działania niezbędne do rozwijania turystyki bez barier w organizacjach uczestniczących w projekcie. W czasie jego trwania przeprowadzono szereg seminariów i szkoleń, dokonano wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy organizacjami eksperckimi, i opublikowano przewodnik dotyczący dostępności w turystce pt. „Radość i korzyści płynące z dostępności”. Przewodnik zawiera praktyczne porady dla przedsiębiorców branży turystycznej chcących zmodernizować swoją bazę turystyczną pod kątem poprawy dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt ten został uznany za jedną z najlepszych dobrych praktyk w ramach Europejskiej Sieci Turystki Dostępnej ENAT. Swoje praktyczne zastosowanie projekt uzyskał w Centrum Turystycznym Ruunaa w Północnej Karelii.

Taksówka Wahadłowa Koli (Koli Shuttle Taxi)

Jest to przykład dobrej praktyki dotyczącej poprawy dostępności usług turystycznych poprzez tworzenie alternatywnych rozwiązań transportowych na obszarach peryferyjnych. Praktyka ta została wdrożona w ramach projektu Rural Transport Solutions (Rozwiązania Transportowe dla Obszarów Wiejskich) w Programie Północnych Peryferiów. Dzięki niemu możliwe było uruchomienie pilotażowej usługi transportowej w postaci wahadłowej taksówki kursującej codziennie pomiędzy Joensuu a Parkiem Narodowym Koli. Rezerwacji i płatności można dokonać przez Internet. W przyszłości, dzięki użyciu samochodów napędzanych biogazem, usługa będzie mieć neutralny wpływ na środowisko naturalne. Roczny budżet to 107 000 EUR z czego 75 % pochodzi ze środków publicznych. Oprócz przyczyniania się do rozwoju turystki, usługa ta ma także duże znaczenie dla mieszkańców Koli, dla których jest to obecnie jedyny środek transportu publicznego oferujący niedrogi dojazd do oddalonego o 80 km Joensuu. Dobra praktyka ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki osób starszych, jako że zapewnia łatwy i relatywnie tani dostęp do najważniejszej atrakcji turystycznej regionu, Parku Narodowego Koli. Taksówka funkcjonuje w systemie drzwi-w-drzwi i może zatrzymać się w każdym miejscu na trasie przejazdu, zapewniając komfortowy przejazd podróżnych w wieku podeszłym wieku.

alt

 
Dobre praktyki w Hiszpanii:

Program “Alhambra dla Seniorów” – Pałac Alhambra w Granadzie.

Alhambra – nazwa ta powstała z uwagi na czerwone zabarwienie ścian (po Arabsku - («qa'lat al-Hamra'» oznacza Czerwony Pałac). Wybudowano go na szczycie wzgórza al.-Sabika, na lewym brzegu rzeki Darro, na zachód od miasta Granada. Pałac Alhambra jest ulokowany w strategicznym punkcie z widokiem na całe miasto oraz łąki. Wydaje się, że inne budynki już istniały w tym miejscu zanim Muzułmanie wznieśli swoją twierdzę. Kompleks jest otoczony wałami, ma nieregularny kształt.

Pałac Alhambra w 1984 roku został wniesiony na Światową Listę Zabytków Dziedzictwa Kulturowego. Zgodnie z danymi Obserwatorium Turystycznego w Granadzie (http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/MemoriaObservatorio2010.pdf) Pałac Alhambra odwiedziło w 2010 roku 2 170 250 turystów. To lokuje Alhambrę na szczycie listy najczęściej odwiedzanych miejsc nie tylko w regionie, lecz również w całej Hiszpanii.

Mieszkańcy miasta – Seniorzy (w wieku 65 lat oraz emerycie z Unii Europejskiej mają prawo do ulgowego biletu , uprawniającego do zwiedzania Alhambry (dla seniorów regionu Andaluzji jest on bezpłatny), jak również zadbano o specjalne programy zwiedzania dla seniorów oraz programy edukacyjne (np. historyczne), które są przygotowywane zgodnie z potrzebami seniorów (tylko dla obywateli Andaluzji). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Alhambry: http://www.alhambradegranada.org/en/

alt

Jaskinie z oknami w gminie Pinar. 

Jaskinie te były zasiedlone przez ludzi od wczesnego paleolitu, zostały uznane za pomnik przyrody i dziedzictwo kulturowe regionu. Jest to dobry przykład wykorzystania podobnych obiektów dla celów turystycznych. Jaskinie zostały udostępnione dla zwiedzania 12 lat temu. Jest to jedna z kilku turystycznych jaskiń w Hiszpanii Bez Barier architektonicznych i pierwsza całkowicie dostępna w Europie. Ma 1200 metrów długości, zwiedzanie obejmuje pierwsze 500 metrów w górnej części jaskini. Zwiedzający mogą zapoznać się z najciekawszymi miejscami, m.in. legowiskiem hien i odtworzonymi scenami (w tym: pochówkiem) z okresu neolitu.

Miasteczko Pinar liczy 600 mieszkańców, tak więc jaskinia jako obiekt turystyczny jest bardzo istotna dla lokalnej gospodarki. W celu rozwiązania problemu dostępności do obiektu (przede wszystkim miejsc parkingowych) utworzone zostało specjalne połączenie łączące Centrum miasta z jaskinią w postaci „kolejki turystycznej”. Zapewnia to również ułatwiony dostęp do jaskini dla osób niepełnosprawnych, m.in. dzięki specjalny miejscom dla wózków inwalidzkich. Jaskinie odwiedza rocznie około 60-70 tysięcy turystów, szczególnie dużo grup szkolnych. Jednak również dla seniorów oferowane są specjalne zniżki na bilety oraz zniżki grupowe do 30%. W dolnej części jaskini mogą odbywać się koncerty oraz np. wesela. Tradycyjnie już w każdą sobotę miesiąca organizowane są koncerty muzyki klasycznej. Dużym wyzwaniem jest zadania by przyciągać jak najwięcej turystów z uwagi na stosunkowo dużą odległość tej atrakcji , jak również dużą konkurencję ze strony innych, większych atrakcji turystycznych. Z uwagi jednak na unikalną dostępność tej jaskini rocznie odwiedza ją około 150-200 osób na wózkach inwalidzkich, jak również regularnie odwiedzają to miejsce osoby niewidome. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.cuevasturisticas.es/ (tylko język hiszpański).

 

alt

 

alt

Wybrzeże tropikalne Granady – pomysł na partnerstwo publiczno-prywatne 

Program „Turystyka Tropikalna” obejmuje 138 jednostek samorządu terytorialnego i jest zarządzany przez Delegaturę ds Zatrudnienia i Rozwoju Regionalnego Rady Prowincji Granada. Grupą docelową są mieszkańcy regionu powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne mieszkające na stałe w regionie Granada. Samorząd regionalny Granady jest właścicielem nieruchomości położonych w Almuñecar (jest to 2* ośrodek apartamentów dla 190 osób, łącznie z możliwością dodatkowych usług (np. basen). W okresie tzw. ‘niskiego sezonu” seniorzy mogą otrzymać nieodpłatnie zakwaterowanie w tym Ośrodku na 4 dni/3 noclegi. Rocznie w programie uczestniczy około 3000 osób starszych. Program działa dzięki temu, że Samorząd Regionalny ma zagwarantowane w kontraktach zawieranych z operatorami korzystającymi z nieruchomości nieodpłatne wykorzystanie 3000 noclegów. Gminy regionu Granada mogą korzystać z tej możliwości rotacyjnie, co dwa lata. Podział Gmin na poszczególne grupy jest oparty na wielkości tych samorządów. Zwykle gminy opłacają (jako wkład własny) transport do/z Ośrodka. Program pobytu seniorów obejmuje rozrywkę, lekkie ćwiczenia ruchowe, działania społeczne. Jest już realizowany od 22 lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Koncesje i kontrakty z Operatorami kończą się w kwietniu 2013 roku i nowe kontrakty będą zawierały warunki gwarantujące lepsze usługi w ramach programu. Jest to unikalne rozwiązanie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym dzięki któremu seniorzy regionu nie muszą zapewniać wkładu własnego. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.turismotropical.com/ (w języku hiszpańskim).

 

 Dobre praktyki w Irlandii:

 Active Retirement Ireland

Organizacja Active Retirement Ireland (ARI) powstała w roku 1978. Jest organizacją o charakterze ogólnonarodowym, zrzeszającą obecnie 23197 osoby w grupie wiekowej powyżej 55 roku życia.  Organizacja opiera się głównie na pracy wolontariuszy skupionych w ponad 500 grupach działających na szczeblu lokalnym na obszarze 26 hrabstw Irlandii. W swojej wizji ARI podkreśla wspólnotowy charakter swoich działań – seniorzy działający na rzecz swojej wspólnoty i siebie samych. Ogólnym celem działania ARI jest zmniejszenie izolacji społecznej osób starszych, pomoc w utrzymaniu niezależności, zdrowia i aktywności. W tym celu ARI zachęca seniorów do utrzymania niezależności, promuje bardziej pozytywny stosunek wobec zjawiska starzenia się i przechodzenia na emeryturę, wspiera seniorów w ich staraniach na rzecz utrzymania zdrowego i aktywnego życia, zabiera głos w sprawach ważnych dla całego środowiska seniorów w Irlandii. W ramach swoich działań o charakterze zarówno krajowym jak i zagranicznym ARI organizuje działania edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rozrywkowe w tym m.in. zawody w kręgle, kursy tańca czy wycieczki statkiem. Prowadzi także działalność doradczą i informacyjną w sprawach dotyczących m.in. uprawnień emerytalnych. Więcej informacji na stronie ARI - http://www.activeirl.ie/   

Sanktuarium w Knock – Projekt ULTREIA

Sanktuarium stanowi jedną z największych atrakcji regionu. Jako cel turystyki pielgrzymkowej jest odwiedzany tłumnie zarówno przez Irlandczyków jak i wiernych i turystów z zagranicy. Co roku kompleks odwiedza około półtora miliona pielgrzymów i turystów. Historię objawień z roku 1879 i późniejszego rozwoju sanktuarium dokumentuje położone na terenie sanktuarium muzeum. Odwiedzający mają do dyspozycji wycieczki z przewodnikiem i dostęp do biblioteki muzeum. Turyści indywidualni mogą skorzystać ze specjalnych audioprzewodników. Muzeum jest w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności w poruszaniu się. W Knock uczestnicy wizyty studyjnej obejrzeli teren tamtejszego Sanktuarium Maryjnego, Bazylikę, a także wyposażenie i zabudowania pomocnicze dla pielgrzymów, w tym m.in. dzienny domu wypoczynku i opieki dla seniorów, samochód ratownictwa medycznego dla pielgrzymów i autobus dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sanktuarium w Knock jest jedną z atrakcji turystyki religijnej w ramach projektu ULTREIA – Promocja zrównoważonej turystyki kulturowej i religijnej realizowanego w latach 2008-2010 w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Wybrzeża Atlantyku. Więcej informacji na stronie Sanktuarium -  http://www.knock-shrine.ie/ 

Hotel Westport Woods 

Hotel Westport Woods położony w nadmorskiej miejscowości Westport w hrabstwie Mayo. Następnie przedstawicielka hotelu Westport Woods przedstawiła założenia programu pt. Golden Years Holidays, w ramach którego hotel oferuje osobom starszym po 55 roku życia atrakcyjne pobyty w Westport po zakończeniu sezonu turystycznego. Dodatkowo hotel zapewnia udogodnienia dla seniorów z niepełnosprawnością, w tym łatwy dostęp do recepcji i ważniejszych pomieszczeń, bezpłatny transport autobusowy pomiędzy hotelem a stacją kolejową, darmowe przejazdy komunikacją miejską, a także indywidualne udogodnienia dla stałych gości. Sam hotel położony jest na teranie pięknego kompleksu parkowo-leśnego. Dzięki temu, a także z powodu prowadzonej polityki ekologicznego zarządzania i niskiej emisji CO2, hotel nosi miano „najzieleńszego hotelu Irlandii”. W czasie wizyty w hotelu partnerzy projektu zapoznali się także z prezentacją przedstawiciela Krajowej Agencji Rozwoju Turystyki – Fáilte Ireland na temat obecnego stanu sektora turystycznego w regionie i bieżących działań promocyjnych agencji, w tym na temat programu pt. „The Gathering”, inicjatywy turystycznej mającej zachęcić osoby pochodzenia irlandzkiego, których liczbę szacuje się obecnie na około 70 milionów, do przyjazdu do Irlandii w roku 2013. Więcej informacji na temat Hotelu Westport Woods na stronie http://www.westportwoodshotel.com/about/. Informacje na temat programu The Gathering można znaleźć na stronie   http://www.thegatheringireland.com/ 

Age Friendly Programme

W drodze powrotnej uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z kolejnymi trzema propozycjami dobrych praktyk Irlandii Zachodniej. Pierwszą z nich był Age Friendly Programme realizowany na terenie czterech hrabstw okręgu. Przedstawicielka programu zaprezentowała podstawowe cele Strategii programu,  a także potencjalne korzyści dla osób starszych. Celem programu jest stworzenie silnego porozumienia pracowników sektora publicznego (samorządy, ochrona zdrowia, policji), biznesu, organizacji pozarządowych i uczelni z przedstawicielami osób starszych; prowadzenie konsultacji z osobami starszymi i reprezentującymi ich organizacjami, a także stworzenie Forum Osób Starszych i przygotowanie projektu Strategii odzwierciedlającego potrzeby osób starszych. 

Festiwal Bealtaine

Kolejną dobrą praktyką przedstawioną podczas wizyty był Festiwal Sztuki i Kreatywności Bealtaine, który organizowany jest w maju każdego roku począwszy od 1996 roku. Uczestnikami festiwalu są osoby starsze z terenu całej Irlandii. W czasie festiwalu tysiące uczestników biorą udział w szeregu działań kulturalnych, w tym warsztatach teatralnych i tanecznych, spektaklach, prezentacjach multimedialnych, projekcjach filmów, paradach ulicznych. Z roku na rok festiwal zyskuje na popularności i obecnie stanowi jedno z bardziej rozpoznawalnych wydarzeń na mapie kulturalnej Irlandii. Więcej informacji na stronie festiwalu - http://bealtaine.com/   

Ireland Reaching Out 

Ostatnią dobrą praktyką zaprezentowaną przez irlandzkich partnerów projektu był program pt. Reaching Out, którego celem jest identyfikacja irlandzkiej diaspory i pomoc w odnajdywaniu swoich korzeni przy pomocy współczesnych metod badawczych. Obecnie szacuje się, że ponad 70 milionów ludzi na świecie ma korzenie irlandzkie. Program Reaching Out ma na celu zachęcenie wszystkich członków diaspory do poszukiwania informacji o swoich przodkach, miejscach urodzenia, posiadłości rodzinnych etc. Więcej informacji na stronie programu - http://www.irelandxo.com/

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Czerwiec 2021
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk