Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


TOLKMICKO - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 82-340 Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3
Telefon: +48 55 2316121
E-mail: sekretariat@tolkmicko.pl
Strona www: www.tolkmicko.pl

Miasto i Gmina Tolkmicko położona jest w północnej części powiatu elbląskiego, w województwie warmińsko – mazurskim. Graniczy  z gminami: Frombork w powiecie braniewskim, Elbląg, Milejewo i Młynary w powiecie elbląskim oraz miastem Elbląg, stanowiącym powiat miejski. Granica wodna na Zalewie Wiślanym graniczy z obszarami położonymi w województwie pomorskim (powiat nowodworski), zajmuje powierzchnię 225 km2.

Atrakcyjność  Gminy podkreśla sąsiedztwo Zalewu Wiślanego. Odgrywa on ważną rolę jako jeden z walorów przyrody, źródło utrzymania dla rybaków oraz szlak komunikacyjny z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Zbiornik ten jest akwenem płytkim i płaskodennym. Pod względem turystycznym akwen doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa, to tu przebiega droga wodna E-70. Urozmaicona rzeźba terenu, duże zalesienie, prawdziwie górska stromość zboczy, jary i wąwozy, wspaniałe widoki oraz liczne zabytki choćby jak zabudowa pałacowa w Kadynach, kościół gotycki czy Ratusz z muzeum regionalnym w Tolkmicku to kolejne atuty terenów Gminy Tolkmicko. Przez teren Gminy przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Tak ukształtowany  obszar Gminy jest atrakcyjnym miejscem dla turystów.

Gmina Tolkmicko w 80% objęta jest Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzna Elbląska”.  Znajdują się tu  rezerwaty leśne:  Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Pióropusznikowy Jar, Nowinka, Dolina Stradanki, Zatoka Elbląska oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000.

Город и Гмина Толкмицко находятся в северной части Эльблонгского повята, в Варминско-Мазурском воеводстве. Граничит с гминами: Фромборк в Браневском повяте, Эльблонг, Милеево и Млынары в Эльблонгском повяте и городом Эльблонг, который становит городской повят. Водная граница Вислянского Залива граничит с пространствами расположеными в Поморском воеводстве (Новодворский повят), занимает пространство 225 км².

Привлекательность гмины подчеркивает близость Вислянского Залива. Играет он важную роль в качестве прекрасного элемета природы, места работы для рыболовов и пути сообщения из Толькмицка в Крыница-Морской. Этот водоем это неглубокая и плоскодонная акватория. В туристическом смысле, этот аквен хорошо пригодится для любителей парусных яхт, здесь располагается также водный путь Э-70. разнообразная и залесенная территория, крутые спуски, овраги и ущелья, прекрасные виды и большое количество достопримечательности, как например, дворец в кадынах, готическая церковь или ратуша с музеем в Толькмицко - это следующий позитивный атрибут гмины Толкмицко. Через территорию гмины располагается Восточный Велосипедный Путь Грин Вело.

мина Толкмицко в 80% объятая Пейзажном парком «Эльблонгская возвышенность». Здесь находятся лесные заповедники: Кадынский лес, Пюропушниковы Яр, Новинка, долина страданки, Затока Эльблонгская, пространство специальной охраны  птиц Природа 2000.

 

 


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk