Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


SZTUM - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Telefon: +48 (055) 640 63 03
E-mail: sztum@sztum.pl
Strona www: www.sztum.pl

Gmina Sztum

Licząca 181 km2 gmina Sztum leży w północno- zachodniej części Pojezierza Iławskiego woj. pomorskie i charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. W środkowej części gminy znajdują się jeziora: Sztumskie, Barlewickie, Białe i Parleta (dzikie jezioro położone w lesie z niezliczoną ilością ptactwa wodnego i niesamowitym mikroklimatem). Miasto otaczają lasy (pow. 4458 ha) z dużą ilością zwierzyny łownej (rewir dewizowy) i bogatym runem leśnym. Krajobraz pojezierny oraz położenie w dolinie Wisły, czynią gminę atrakcyjnym terenem wypoczynku i rekreacji. Posiada piesze szlaki turystyczne, oraz leży na trasie międzynarodowego szlaku rowerowego-R1. Na terenie gminy można aktywnie wypoczywać w wielu kwaterach agroturystycznych, położonych w atrakcyjnych miejscach, oraz korzystać z kąpielisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, pól namiotowych, kortów tenisowych, boisk i stadionu.

Dostępność komunikacyjna

Dodatkowym walorem Sztumu jest jego dobre położenie komunikacyjne: obecne i projektowane, Sztum bowiem leży na trasie komunikacyjnej drogi krajowej Nr 55 z Nowego Dworu Gdańskiego do Stolna (w pobliżu Torunia), posiada zatem dobre połączenie komunikacyjne z Gdańskiem (odległość 75 km), Gdynią (prom do Szwecji), Toruniem. Przy granicy gminy przebiega autostrada A-1.

W odległym o 14 km Malborku znajduje się duży węzeł kolejowy na trasie Warszawa - Gdańsk. Stacja PKP w Sztumie posiada bocznicę kolejową z możliwością swobodnego przeładunku towarów.

Odległości jakie dzielą Sztum od ważniejszych miast, wynoszą:
Malbork – 14 km, Stegna (Morze Bałtyckie) – 54 km, Elbląg – 45 km, Gdańsk – 69 km, Kwidzyn – 23 km, Toruń – 126 km, Warszawa – 272 km, Berlin – 489 km, Kaliningrad – 150 km.

Штум

У гмины Штум 181 км². Она находится в северо-западной части Илавецкого поозерья в Поморском воеводстве и она характеризуется чрезвычайными природными и ландшафтными активами. В средней части гмины находятся озера: Штумске, Барлевицке, Биале и Парлета (дикое озеро расположеное в лесе с несчетным числом водных птиц и чрезвычайным микроклиматом). Город окружают леса (поверхность 4458 га) с большим количеством дичи и богатым подземным ярусом леса. Пейзажи  и распложение в долине Вислы делают из гмины хорошую территорию для отдыха. У гмины туристические шлаки и она находится на трассе международного велосипедного шлака Р1. На территори гмины можна активно отдыхать в многих агротуристических базах, которые находится в прекрасных местах и пользоватся купальнями, прокатом водных развлечений, кемпингами, теннисными кортами, спортплощадками и стадионами.

Коммуникационная доступность

Прибавочном активом Штума является его хорошее коммуникационное расположение: нынешнее и проектированное, потому что, Штум находится на трассе коммуникационной государственной дороги №55 из Нового Двора Гданьск в Столн (недалеко от Торунья), и у него хорошая коммуникационная связь с Гданьском (дистанция – 75 км), Гдыню (паром в Швецию) и Торуни. При границе гмины располагается автострада А1.

В Мальборке, который находится в 14 км от Штума, находится большой железнодорожный узел на трассе Варшава – Гданьск. У Станции PKP в Штуме боковой путь с возможностью свободной перегрузки товаров.

Расстояния Штума от важнейших городов – это:
Мальборк - 14 км, Стегна (Балтийское море) – 54 км, Эльблонг – 45 км, Гданьск – 69 км, Квидзин – 23 км, Торунь – 126 км, Варшава – 272 км, Берлин – 489 км, Калининград – 150 км.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk