Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


MŁYNARY - GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Adres: 14-420 Młynary, ul. Dworcowa 29
Telefon: +48 55 248 60 82
E-mail: sekretariat@mlynary.pl
Strona www: www.mlynary.pl

Miasto i Gmina Młynary położone są w północno-zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Gminę Młynary tworzy 19 sołectw, w skład których wchodzi 29 miejscowości.  Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą, zaś obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezanią, ściślej jej górna część zwaną od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko- mazurskiego.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Młynary jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 157,09 kmz czego miasto stanowi 276 ha. Gminę zamieszkuje 4578 osób, w tym w mieście Młynary 1825 osób. Młynary i okolice są otoczone licznymi łąkami i lasami. Na terenie gminy przeważają obszary przeznaczone na użytek rolny:
ok. 54%, drugą pod względem wielkości powierzchnię zajmują tereny leśne:  ok. 38% powierzchni gminy. Przez Młynary przepływa rzeka Bauda.

Город и Гмина Млынары находятся в северо-западной части Варминско-Мазурского воеводства, в Эльблонгском повяте на крайе Эльблонгского возведения и Варминской равнины. Гмина Млынары это 19 солэцтв в состав которых входит 29 местности. У Города Млынары непосредственные пути сообщения с Эльблонгом, Браневом, Фромборком, Пасленкой и Орнетой, а мимо города располагается железная дорога Эльблонг-Бранево-Калининград. Исторически, гмина занимает место бывшей прусской земли, званой Погезаней, а конкретно говоря, ее верхняя часть с тевтонских времени Оберланд, то есть Взгорье. Большая часть пространства это стрефа охраны культурных пейзажы и стрефа экологического система храняемых пространств Варминско-Мазурского воеводства.

Основные информации:

Гмина Млынары - это городско-сельская гмина. Помещается в 157,09 км² из чего город становит 276 га. В этой гмине живут 4578 жителей, а в городе Млынары 1825 жителей. Млынары и окрестности, окружённые лугами и лесами. На территории гмины перетягивают пространства предназначенные для земледелия – около 54%, а лесная территория становит около 38% поверхности гмины. Через город течёт река Бауда.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk