Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


MIKOŁAJKI POMORSKIE - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
Telefon: +48 55 640 43 57
E-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
Strona www: www.mikolajkipomorskie.pl

Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie położona jest na Powiślu we wschodniej części województwa pomorskiego. Pod względem podziału administracyjnego Mikołajki Pomorskie wchodzą w skład powiatu sztumskiego.  Od strony zachodniej graniczy z gminami Sztum, Ryjewo, od strony północnej z gminami Stary Targ i Dzierzgoń, od wschodu z gminą Stary Dzierzgoń, a od południa z gminą Prabuty.

Na terenie gminy Mikołajki Pomorskie nie brakuje terenów o znaczących walorach przyrodniczych. Główną atrakcją jest położone z dala od zgiełku, czyste ekologicznie, nadające się do wędkowania, otoczone lasami Jezioro Balewskie. Jezioro położone jest w obszarze chronionego krajobrazu, co dodatkowo podnosi jego walory przyrodnicze. Pola namiotowe stanowią bazę do wypadów turystyczno–krajoznawczych do pobliskich wsi i miast: Kwidzyna, Malborka i Sztumu gdzie znajdują się słynne zamki krzyżackie.

Piękno i specyfikę krajobrazu Gminy Mikołajki Pomorskie można podziwiać przemierzając tereny lokalnymi ścieżkami pieszo – rowerowymi. Nocleg i wyżywienie zapewniają gospodarstwa agroturystyczne, oferujące liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Dodatkową atrakcją gminy jest usytuowany w lesie obiekt sportowy z kortem tenisowym, boiskami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, do siatkówki oraz odkrytym basenem kąpielowym, czynnym co roku w wakacje. W okresie tym można się zapoznać z lokalną twórczością artystyczną i ludową, nabyć ciekawe prace okolicznych twórców bądź spróbować miejscowych specjałów.

PODSTAWOWE DANE:

Gmina Mikołajki Pomorskie jest gminą wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 91,75 km2 i zamieszkuje ją ok. 3754 osób. Tereny leśne zajmują około 1 176 ha powierzchni, użytki rolne 7 273 ha, jeziora 144,8 ha. Siedzibą władz samorządu gminnego jest wieś Mikołajki Pomorskie położona w części zachodniej obszaru gminy. W gminie dominują gospodarstwa rolne i podmioty działające w otoczeniu rolnictwa, zarówno w sferze handlu jaki i usług. Do  głównych zadań gminy należy przede wszystkim poprawa życia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój gospodarczy gminy.

Миколайки-Поморске

Гмина Миколайки-Поморске находится на Повислье в восточной части Поморского воеводства. Смотря на административный раздел, Миколайки-Поморске принадлежат к Штумкому повяту. С западной стороны граничит с гминами Штум, Рыево, с северной стороны с гминами Стары-Тарг и Дзежгонь, с восточной стороны с гминой Стары- Дзежгонь, а с южной стороны с гминой Прабуты.

На территории гмины Миколайки-Поморске много районов у которых замечательные природные активы. Главным аттракционом является экологично чистое Балевское озеро вокруг которого много лесов и  которое находится в дали от городского шума. Озеро расположеное в пространстве предохраняемого  пейзажа, что прибавочно увеличает его природные активы. Кемпинги становят базу для туристическо- краеведческих экскурсий к ближайшим деревням и городам : Квидзин, Мальборк и Штум, где находятся известные тевтонские замки.

Красоту и специфику ландшафта гмины Миколайки-Поморске можна увидеть бродя местными пеше-велосипедными тропинками. Ночлег и пропитание обеспечивают агротуристические хозяйства у которых много аттракционов как для детей так и для взрослых.

Прибавочном атракционом гмины является также расположенный в лесу спортивный комплекс с теннисным кортом, спортплощадками для игры в футболь, гандбол и волейбол и открытым бассейном, который работает ежегодно во время каникул. В это время можна познакомится с местным художественным творчеством, купить интересные работы местных создателей или отведать местные деликатесы.

Основные информации:

Гмина Миколайки-Поморске это сельская гмина. Поверхность гмины это около 91,75 км² и здесь живут около 3754 жителей. Лесное пространство занимает около 1176 га поверхности, пашни – 7273 га, озера – 144,8 га. Муниципалитет находится в деревне Миколайки-Поморске, которая находится в западной части гмины. В гмине доминируют крестьянские дворы и субъекты которые работают в сфере земледелия, как в сфере коммерции, так и услуг. К главным задачам гмины принадлежат, прежде всего, улучшение жизни жителей и уравновешенное экономическое развитие гмины.


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk