Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk


ELBLĄG - GMINA WIEJSKA

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 85
Telefon: 55 234 18 84
E-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Strona www: http://www.gminaelblag.pl/

GMINA ELBLĄG położona jest w Powiecie Elbląskim, na pograniczu dwóch mezoregionów - Żuław oraz Wysoczyzny Elbląskiej, w sąsiedztwie jeziora Drużno. Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a pomorskim. Położenie Gminy, dogodne połączenie komunikacyjne, rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna, nieskażone środowisko, wynikające z oddalenia od aglomeracji przemysłowych sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek.

DANE STATYSTYCZNE: Gmina Elbląg jest gminą wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 192 kmi zamieszkuje ją ok. 7061 osób. Z uwagi na specyfikę geograficzną - tereny depresyjne Żuław - na terenie gminy znajduje się 26 ha wód stojących oraz 1541ha wód płynących (w tym jez. Drużno). Warunki glebowe sprzyjają produkcji rolnej. Gmina nie posiada swojego naturalnego centrum, a Urząd Gminy jest zlokalizowany w obrębie Miasta Elbląg - sąsiadującej z gminą Elbląg gminy miejskiej o tej samej nazwie. Terytorium gminy w znacznej części stanowi więc otoczenie miasta. Gmina szczyci się także specyficznym środowiskiem kulturowym, będącym częścią tradycji osadnictwa holenderskiego na obszarze Żuław Wiślanych.

Jednostkami pomocniczymi w Gminie Elbląg są sołectwa i osiedla, stanowiące samorząd mieszkańców wsi.
Mamy 24 sołectwa (Adamowo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna – Klepa, Drużno, Gronowo Górne-Nowe Pole, Janowo, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny  Wielkie, Komorowo Żuławskie, Myślęcin – Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice – Bogaczewo, Węzina, Władysławowo) oraz 12 osiedli (Adamowo, Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Batorowo, Bogaczewo, Gronowo Górne, Helenowo, Janów, Lisów, Nowy Dwór, Nowa Pilona, Przezmark).

Gmina Elbląg dwukrotnie tj. w 2008 i w 2009 roku była laureatem rankingu w województwie warmińsko-mazurskim „Europejska Gmina Europejskie Miasto”. Ranking corocznie objęty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wyróżniono w ten sposób nie tylko władze samorządowe, rolników, ale i lokalne społeczności biznesowe z terenu Gminy Elbląg.

W 2010 roku Gmina Elbląg uzyskała wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania w X edycji konkursu Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości.

Mając na względzie rozwój ponadlokalny Gmina Elbląg należy do wielu związków, stowarzyszeń, których działalność ma zasięg międzygminny i międzynarodowy. Należy tu wymienić m.in. przynależność do Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych, Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”, Stowarzyszenia „Żuławy”, Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.

Zdobyty w roku 2006 oraz  odnawiany w 2009 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, a  także cele określone w Polityce Jakości zobowiązują Urząd Gminy Elbląg do świadczenia usług na wysokim poziomie oraz do ich doskonalenia.

Myśl o postępie i wzbogacaniu działań gminy to także kilkuletnia współpraca z partnerami z zagranicy. W dniu 29 sierpnia 2000r. podjęto uchwałę intencyjną o nawiązaniu partnerskich stosunków między gminami Elbląg i Barssel. Deklaracja o wzajemnej współpracy obejmowała: popularyzację informacji o gminie Elbląg w Niemczech i gminie Barssel w Polsce, współpracę między szkołami, wymiana dzieci i młodzieży, wymiana w dziedzinie turystki i sportu, bezpośrednie kontakty osób prowadzących działalność gospodarczą. Odbyło się kilka wizyt wzajemnych i podczas jednej z nich 16 marca 2001r. w Barssel reprezentanci obu Gmin  podpisali umowę o partnerstwie. W 2004r. deklarację o wzajemnej współpracy Gmina Elbląg podpisała także z Gminą Czeczelnik na Ukrainie. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie oświaty, kultury i sportu, co sprzyja przełamaniu barier narodowościowych, poznaniu kultur i integracji pomiędzy naszymi lokalnymi wspólnotami.

WALORY TURYSTYCZNE: Teren gminy Elbląg to architektura z domami podcieniowymi oraz zagrodami holenderskimi. Są to pozostałości po dawnych mieszkańcach tych terenów - Mennonitach, którzy na żyznych ziemiach żuławskich starali się poszerzać i zabezpieczać areał rolny przez budowę wałów, meliorację - kopanie rowów i kanałów, budowanie urządzeń odwadniających - konnych i wiatrowych przepompowni.

Przez teren Gminy Elbląg przebiegają: 
- szlaki turystyczne piesze
- szlaki turystyczne wodne
- trasy rowerowe

Na terenie Gminy Elbląg znajdują się:
- rezerwaty przyrody


Powrót do listy gmin

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Maj 2021
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk