Linki do ciekawych stron

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 będzie realizowany w perspektywie finansowej 2007-2013. Powstał w wyniku wspólnego działania wszystkich krajów uczestniczących w Programie.

Program Operacyjny został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Rozporządzenie EISP)1, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określającym przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Rozporządzenie Wykonawcze)2, Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich3, Rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Celem Programu jest wzmocnienie kontaktów między Polską, Rosją i Litwą poprzez intensyfikację współpracy dwustronnej i trójstronnej. Program oferuje wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu jakości życia mieszkańców na całym objętym nim obszarze.

 

Museum over the borders

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Historyczno-Krajoznawcze Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie realizują wspólnie projekt, opierający się na bliskiej współpracy merytorycznej, którego głównymi celami są promocja i budowanie potencjału turystycznego, zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami Kaliningradu oraz Elbląga a także kreowanie polityki turystycznej opartej na bazie kulturalno- historycznej.

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku

We współczesnym życiu międzynarodowym na pierwszy plan coraz bardziej wysuwają się takie pojęcia jak dynamizm, współzależność, współpraca, w tym współdziałanie w poszukiwaniu odpowiedzi na nowe wezwania i zagrożenia.

Wszystko to jest charakterystyczne również dla stosunków rosyjsko-polskich, w tym ich wymiaru regionalnego. Dla Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku jest to tym bardziej aktualne, że w składzie naszego okręgu konsularnego są województwa, sąsiadujące z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Otwierają się tu szerokie możliwości dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy, w tym kontaktów międzyludzkich, w czym Konsulat Generalny odgrywa ważną rolę.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Październik 2020
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk