Dodano 15.10.2012, godz. 07:31
Kalendarz wydarzeń w ramach działań projektu CULART II / Calendar of events within Project CULART II activities Styczeń – kwiecień 2013 January – April 2013 Konferencja otwierająca – luty 2013 / Kick-off conference – February 2013 więcej - miejsce działania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Spotkanie Rady – luty 2013 / Culture Council meeting – February 2013 więcej - miejsce działania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z małych miejscowości terenów przygranicznych podnoszący ich kwalifikacje zawodowe – marzec 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories - March 2013 więcej - miejsce działania: warmińsko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z małych miejscowości terenów przygranicznych podnoszący ich kwalifikacje zawodowe – kwiecień 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – April 2013 więcej - miejsce działania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Wizyta studyjna dla urzędników w zakresie konserwacji i ochrony obiektów historycznych i dziedzictwa kulturowego – kwiecień 2013 / Study visit for authorities officials on the topic of preserving and protecting objects of historical and cultural heritage – April 2013 więcej - miejsce działania: Kaliningrad / place of action: Telsziai, Litwa Maj – sierpień 2013 May – August 2013 Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z małych miejscowości terenów przygranicznych podnoszący ich kwalifikacje zawodowe – maj 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – May 2013 - miejsce działania: warmińsko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Spotkanie Rady – czerwiec 2013 / Culture Council meeting - miejsce działania: warmińsko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland Wrzesień – grudzień 2013 September – December 2013 Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z małych miejscowości terenów przygranicznych podnoszący ich kwalifikacje zawodowe – wrzesień 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories - miejsce działania: Kaliningrad / place of action: Kaliningrad Spotkanie Rady – wrzesień lub październik 2013 / Culture Council meeting – September or October 2013 - miejsce działania: Litwa / place of action: Lithuania Kurs dla specjalistów z instytucji kulturalnych z małych miejscowości terenów przygranicznych podnoszący ich kwalifikacje zawodowe – październik 2013 / Conducting course for raising qualification for specialists of culture organisations from small towns of border territories – October 2013 - miejsce działania: warmińsko-mazurskie, pomorskie, Polska / place of action: Warmia and Mazury and Pomerania regions, Poland  
Dodano 15.10.2012, godz. 07:28
Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 18 września 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestnicy w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 pn. Kultura i Sztuka – krok II. Nowa jakość w edukacji. (CULART II). Ogólnym celem projektu jest rozwój potencjału społecznego poprzez wsparcie możliwości edukacji. Cele szczegółowe projektu to: - Utworzenie nowego zintegrowanego programu edukacyjnego w kulturze (zorientowanego na rynek pracy, wykorzystanie ITC i zaangażowanie specjalistów kultury z małych miejscowości) - Wspólna praca specjalistów kultury z sąsiadujących krajów ukierunkowana na podniesienie dostępności nowych form edukacji dla specjalistów i ekspertów kultury   Rezultaty uzyskane w wyniku tej współpracy będą wykorzystywane przez specjalistów – ludzi pracujących w sektorze kultury, w lokalnych organizacjach i instytucjach. Projekt przewiduje działania w kilku obszarach, m.in. są to: Działania badawczo-analityczne, takie jak analiza doświadczeń uzyskanych w wyniku realizacji różnorodnych projektów w obszarze kultury (w regionach granicznych), badanie poziomu zapotrzebowania na e-learningowe podnoszenie kwalifikacji wśród członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury oraz badanie dostępności kursów podnoszenia kwalifikacji (w obszarze kultury). Działania edukacyjne – stacjonarny kurs podnoszenia kwalifikacji dla pracownikow instytucji i organizacji kultury z małych miast oraz kurs e-lerningowy dla wśród członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury, kursy językowe (j.polski oraz j.rosyjski) Spotkania i wymiana doświadczeń, gdzie przewidziane są regularne spotkania członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy w Obszarze kultury, wizyty studyjne przedstawicieli samorządów lokalnych (w celu zapoznania się z praktyką ochrony zabytków, znajdujących się w na terenie lokalnych samorządów), konferencje projektowe – otwierająca oraz zamykająca.   Okres realizacji   projektu                       wrzesień 2012 r. – wrzesień 2014 r. – 24 miesiące Partner Wiodący Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Partnerzy Fundusz Lokalny „Kaliningrad” (Federacja Rosyjska) Regionalna Państwowa Instytucja Zawodowego Kształcenia Uzupełniającego (podnoszenia kwalifikacji) specjalistów kultury i sztuki „Centrum Edukacyjno-Metodyczne” (CEM) w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) Fundusz Lokalny Samogition (Republika Litewska) Źródło finasowania Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 Budżet Całkowity: 277 777,87 EUR Grant: 250 000,00 EUR Poziom dofinansowania 90% wartości kosztów kwalifikowalnych  
Dodano 15.10.2012, godz. 07:28
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.   Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele - świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.   Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych obowiązujący wraz z Erratą z 28 września 2012. Podręcznik, Errata oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce Do pobrania.   Nabór Wniosków będzie trwał od 28 września 2012 r. do 28 listopada 2012 r.   Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 4545.  
Dodano 03.10.2012, godz. 09:46

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk