Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze programu był złożony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk w ramach 2 konkursu w kwietniu 2007 roku.  Zatwierdzony do realizacji 10 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt partnerski realizowany  z samorządami regionalnymi województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Rozpoczęliśmy jego realizację 03 lipca 2008 r. , zakończy się 31 marca 2011 roku. Wartość całkowita projektu 2 049 479 euro, z czego dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych wynosi 2 012 178,00 EUR, udział własny jest na poziomie 1,82% i będzie zapewniony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. System wdrażania: organem decyzyjnym jest Komitet Sterując (składający się z 5 osób: przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, przedstawiciele samorządów regionalnych województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Gmin nie będących członkami Stowarzyszenia), wykonanie i realizacja projektu: Biuro Projektu kierowane przez Kierownika Projektu. Podstawowe działania polegają na wspieraniu współpracy przygranicznej i międzyregionalnej dzięki systemowi re-grantingu, czyli finansowego wspierania wybranych małych podprojektów o tzw. „miękkim” charakterze (nieinwestycyjnym). CELE projektu: 1. Fundusz może wspierać podprojekty, których celem jest: - wzmocnienie współpracy na lokalnym i regionalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych, - wzmocnienie turystyki ekologicznej, - aktywizację społecznych inicjatyw na kilku płaszczyznach - rozwój systemów informacji. OBSZARY WSPARCIA 2. Wsparcie będzie udzielane w ramach następujących działań: Działanie A : współpraca transgraniczna - Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów  oraz stymulowanie injatyw społecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsiębiorczości w regionach; - Współpraca w zakresie przygranicznej eko-turystyki w rozwijających się regionach; Działanie A : współpraca międzyregionalna - Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych; - Promocja regionalnego i lokalnego rozwoju w Polsce; - Zapewnienie rozwoju komunikacji i rozwoju systemów wymiany informacji; - Szkolenia personelu instytucji samorządowych w celu podniesienia ich profesjonalnych umiejętności; Wszystkie składane projekty powinny być realizowane z udziałem partnera zagranicznego (samorządy lub/i organizacje niedochodowe z terenów kwalifikowanych , tj. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, obwód Kaliningradzki FR, Ukraina, Białoruś,  kraje Regionu Morza Bałtyckiego) MIKRO-PROJEKTY 3. Warunki jakie muszą spełniać projekty, by uzyskać wsparcie w ramach FMGTM:  Wielkość wsparcia projektów - Minimum 5000,00 (pięć tysięcy)  euro - Maksimum 30 000,00  (trzydzieści tysięcy) euro  czas trwania: do 8 miesięcy + 2 miesiące na rozliczenie projektu z zastrzeżeniem, że ostatnie projekty nie mogą zakończyć się później niż 20 lipca 2010 roku. Wymagany udział własny: - w przypadku jeśli współfinansowanie pochodzi z budżetu centralnego – regionalnego – lokalnego – 15%   PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH ZWIAZANYCH Z NASZYM PROGRAMEM Podstawowe informacje dotyczące Mechanizmów Finansowych: www.eog.gov.pl - Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 - Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (dalej Mechanizmy Finansowe), wraz z Umową o dofinansowanie projektu, systemem zarządzania (Fund set-up) i Planem wdrażania projektu. - Zasady i Procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 - Zasady i Procedury wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 - Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 źródło 1  lub źródło 2 - Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 - wersja zaktualizowana z 24 maja 2006 r. - Wytyczne dla Państwa-Beneficjenta w sprawie Raportowania i Monitorowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx
Dodano 20.01.2009, godz. 12:11
Dodano 20.01.2009, godz. 12:09

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk