Euroregion Bałtyk wspiera kontynuację Programu Południowy Bałtyk


27 września 2011r. Prezydium Euroregionu Bałtyk przyjęło wspólne stanowisko w sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk po 2013r. Ponieważ Euroregion Bałtyk od początku wspierał powstanie Programu i później aktywnie uczestniczył w jego wdrażaniu i zarządzaniu,  dlatego Prezydium Euroregionu Bałtyk postanowiło jednomyślnie poprzeć jego przyszłą kontynuację. 

Przyjęcie dokumentu było również bezpośrednim rezultatem prac Zespołu Zadaniowego ERB ds. Unijnej Polityki Spójności, który został powołany podczas procesu przeglądu współpracy w ERB w 2010 roku, by polepszyć rolę ERB jako platformy lobbingowej w UE poprzez monitorowanie przygotowań przyszłej Polityki Spójności i promowanie większej roli Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dokument rozpatruje cztery główne elementy Programu tj. zakres geograficzny, zakres tematyczny, ramy finansowe oraz zarządzanie i wdrażanie, jak również podaje konkretne propozycje co do jego przyszłej struktury.

Odnośnie zakresu geograficznego, Euroregion Bałtyk proponuje, by w przyszłym okresie programowania wszystkie regiony członkowskie ERB zostały włączone do Programu. Co oznaczałoby powiększenie obszaru Programu do całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Polsce, jak również włączenie do tego obszaru Obwodu Kaliningradzkiego FR. Ponadto Euroregion Bałtyk proponuje zastąpienie istniejącego obecnie ograniczenia 150 km dla granic morskich nowym kryterium odzwierciedlającym geografie funkcjonalne takie jak euroregiony.

Zakres tematyczny Programu Południowy Bałtyk powinien opierać się na Strategii Europa 2020, Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz na Wymiarze Północnym Unii Europejskiej. Powinien on obejmować takie zagadnienia jak: zrównoważone rozszerzanie rynków dla pracowników, konsumentów i MSP oraz zrównoważone zarządzenie i wykorzystanie środowiska morskiego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a także działania ludzie-dla-ludzi.

Euroregion  Bałtyk proponuje znaczące zwiększenie przydziału funduszy europejskich  dla Programu co pozwoli na zrównanie różnic społeczno-ekonomicznych,  sprostanie wyzwaniom związanym z wdrażaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz  przezwyciężyć trudności wynikające z znacznych odległości i granicy morskiej pomiędzy współpracującymi ze sobą regionami.

Odnośnie wdrażania i zarządzania, Stanowisko proponuje połączenie Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego w jeden Komitet, wprowadzenie procedury samo-oceny, uproszczenie reguł dotyczących wdrażania oraz wyłączenie z konieczności zastosowania automatycznej zasady anulowania zobowiązań  (zasady N+3 ) dla wszystkich programów współpracy terytorialnej.

Pełny tekst Stanowiska Euroregionu Bałtyk w sprawie przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk dostępny jest tutaj.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Marzec 2019
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk