III SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOŃSKIEJ

III SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOŃSKIEJ

Zgodnie z ustaleniami II spotkania grupy roboczej Dzierzgońskiej, które miało miejsce w Mikołajkach Pomorskich odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej. Dzięki uprzejmości Burmistrz miasta i gminy Dzierzgoń E. Domańskiej i Prezesa RTI Leszka Sarnowskiego odbyło w Dzierzgońskim Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.

Dotyczy: Spotkanie grupy roboczej Dzierzgońskiej

Data działania: 04.04.2016 r.

Miejsce: Spotkanie w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgoń;

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gmin oraz przedsiębiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Rychlik, Zalewa oraz reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – Małgorzata Samusjew oraz Marcin Żuchowski, także ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych Pan Piotr Geise

Spotykanie odbyło się w rozszerzonym gronie, bowiem przedstawiciele samorządów stawili się w większości z reprezentantami obiektów (osób/przedsiębiorstw itp.) działających w gastronomii, turystyce oraz w ”kreatywnej kulturze”, bądź ze względów na niemożność ich osobistego  stawiennictwa, w spotkaniu brali udział reprezentanci w/w wymienionych.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią E. Domańską - Burmistrz Gminy Dzierzgoń, która  powitała zebranych i zaprosiła do dyskusji nad kwestiami rozwoju współpracy w regionie.oraz dyrektor Stowarzyszenia M. Samusjew, która wskazała na funkcję STG jako narzędzia do współpracy.

Zasadniczym celem niniejszego spotkania było połączenie przedsięwzięć kreatywnych – połączenia twórczo działających, kreatywnych ludzi (z sfery usług, gastronomi, turystyki, rzemiosła, szeroko rozumianej kultury) i próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie czyli docelowe powstanie konkretnego pakietu usług, tj. produktu turystycznego, który mógłby zostać skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Dalsza część spotkania poprowadził ekspert - Piotr Geise. Sesja była prowadzona przez doświadczonego trenera metodą warsztatową, przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich osób, w oparciu o „burzę mózgów”, w grupach mieszanych łączących zarówno przedstawicieli „kreatywnej kultury” oraz władz samorządowych.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zasadnicze idee, sposoby oraz  metody tworzenia wspólnego produktu turystycznego, oraz wyjaśniono na licznych przykładach cechy wyróżniające dla specyfiki „lokalnych” produktów, usług jako użytecznych narzędzi promocji i pobudzenia endogenicznych czynników gminy, miasta. Ukazane zostały również najczęściej popełniane błędy i trudności związane z budową wspólnej oferty regionalnej przez władze oraz instytucje lokalne.

Ze względu na znaczne grono obecnych uczestników, w większości sobie nieznanych z inicjatywy eksperta nastąpiło, krótkie przedstawienie zebranych poprzez opis sfery działań poszczególnych decydentów (rodzaju prowadzonej działalności, aktywnych pomysłów realizowanych na terenach gmin i miast), czy w przypadku reprezentacji przez samorządowców, instytucji zrzeszających i stowarzyszeń – profili i obszarów działalności instytucji zainteresowanych współpracą. Była to doskonała okazja również dla samych uczestników na zapoznanie się z wszelakimi działaniami i inicjatywami lokalnych społeczności podejmowanymi przez różne osoby/instytucje na terenach gmin ościennych tworzących grupę, wykazująca na niejednokrotne podobieństwo czy komplementarność w prowadzonej działalności.

Szeroka tematyka oraz specjalnie wyznaczony czas sesji – przeznaczony na kreacje pomysłów i prace w podgrupach  - stanowił możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów na gruncie zawodowym. Pomiędzy uczestnikami samorządów, obiektów kreatywnej działalności trwały długie dyskusje na tematy pomysłów, działań, dalszego funkcjonowania ich wzajemnych relacji, współpracy oraz promocji. Uczestnicy na tyle dobrze się rozumieli, że współpraca niektórych rozpoczęła się jeszcze w trakcie trwania spotkania. Relacje były nawiązywane nie tylko w kontaktach na szczeblu władze samorządowe - instytucje z regionu, co miało wynikać z idei spotkania, ale także pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, którzy podkreślali, że w ich dziedzinie zawodowej są duże potrzeby takich spotkań w celu dzielenia się doświadczeniami i pomysłami oraz sposobami radzenia sobie z różnorodnymi barierami.

W trakcie spotkania trwały długie dyskusje na temat zebrania i usystematyzowania przedstawionych danych, informacji i pomysłów dotyczących osób (i ich działalności). Efektem tego ma być stworzenie mapy produktów (wraz z podstawową charakterystyką), poszczególnych instytucji z gmin i miast tworzących grupę, oferowanych w ramach przyszłego wspólnego produktu turystycznego. Celem tych działań nie jest stworzenie pełnej bazy wszystkich dostępnych na terenie gmin podmiotów, lecz budowanie oferty w oparciu o już wybrane, wyróżniające się i najsilniejsze ośrodki/produkty z konkretnych dziedzin, które będą interesujące dla turysty.

Zgodnie z ustaleniami spotkania kolejnym etapem pracy jest indywidualne przygotowanie wstępnego opisu produktu/usługi, swojej działalności oraz innych potencjalnych elementów pomocnych i wyróżniających (obiekt/produkt) oraz przysłanie  ich drogą elektroniczną na adres marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl  do 18 marca br. Propozycja ta ma zawierać przykładowe działania, usługi, produkty jakie mogłyby zostać zaoferowane  zagranicznemu odbiorcy (najlepiej gdyby ta działalność miała charakter całoroczny i charakteryzowała się trwałością)

Uczestnicy zostali również zobowiązani, co podkreślał wielokrotnie ekspert, do zastanowienia się i określenia, do czasu następnego spotkania, do kogo miałby być skierowany ich produkt (główne cech odbiorcy).

Kolejna spotkanie grupy z udziałem eksperta odbędzie się zgodnie z życzeniem uczestników i przy zgodzie osób decyzyjnych ponownie w Dzierzgoniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w dniu 28 kwietnia br.

Z poważaniem

Marcin Żuchowski

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Październik 2021
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk