Szkolenie polsko-rosyjskiej Rady ds. Kultury

Szkolenie polsko-rosyjskiej Rady ds. Kultury

Dotyczy: drugie międzynarodowe posiedzenie Rady ds. Kultury w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jakość edukacji" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Uzupełnienie Nr: ILPR 02.02.00-28-090/10-01

Nr projektu: LPR1/010/090

Data: 4-5 kwietnia 2013r.

Miejsce: Malbork Welcome Center, Malbork

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - lider projektu CULART II, było organizatorem drugiego, międzynarodowego posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Kultury, które odbyło się w Malborku w dniach 4-5 kwietnia 2013 (program – załącznik nr 1). W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady z Polski i Rosji (lista obecności - załącznik nr 2) - 7 osób z Rosji, 11 osób z Polski oraz inni goście zaproszeni jako gospodarze i przedstawiciele miasta, w którym odbywało się spotkanie.

Posiedzenie otworzyły koordynatorki projektu ze strony polskiej i rosyjskiej. Następnie prezentacji propozycji planu pracy Rady dokonała przewodnicząca Rady polskiej strony, wybrana na spotkaniu roboczym 17 stycznia br. prezentując opracowany przez siebie regulamin Rady, poddany pod dyskusję w drugim dniu niniejszego posiedzenia.

Tematem przewodnim spotkania Rady było szkolenie z zakresu autoprezentacji skierowane wyłącznie do członków Rady, które miało na celu podniesienie ich zawodowych umiejętności. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Rady. Temat autoprezentacji, jako jeden z wielu, został zaproponowany podczas pierwszego międzynarodowego posiedzenia Rady w Kaliningradzie, które odbyło się w trakcie realizacji konferencji otwierającej projekt CULART II.  

Posiedzenie w Malborku było poprzedzone prezentacjami z zakresu doświadczeń partnerów w realizacji projektów kulturalnych na przygranicznych obszarach Polski i Rosji. Celem tych prezentacji było podzielenie się polskimi i rosyjskimi doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i zachęcenie jednocześnie do podejmowania pracy na rzecz wspólnych projektów w przyszłości.

Następnym punktem spotkania było szkolenie z wybranej przez członków Rady tematyki treningu komunikacji i autoprezentacji. Trenerem by doświadczony w tym zakresie szkoleniowiec, który przeprowadził szkolenie w następujących blokach: wizerunek, mocne i słabe strony, profesjonalna prezentacja, efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd zewnętrzny, panowanie nas stresem podczas prezentacji. Trening odbył się 4 i 5 kwietnia. Po jego zakończeniu trwały prace nad wspólnym regulaminem międzynarodowej Rady ds. Kultury.

Następne spotkanie Rady ustalono na wrzesień. Do tego czasu jej członkowie mają za zadanie ustalenie tematu spotkania.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk