STG - Jak dołączyć?

Zasady przystępowania i współpracy w ramach Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk

Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk ma standardowy charakter i polega na:

I. Podjęciu Uchwały przez Radę o przystąpieniu Samorządu do Stowarzyszenia
Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia wiąże się z przyjęciem obowiązków członka Stowarzyszenia i przejęcia współodpowiedzialności za prace i funkcjonowanie Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk i jego struktury.

II. W szczeólnych sytuacjach podjęcia Uchwały przez Radę o wyznaczeniu pełnomocnika/przedstawiciela do wspólpracy z Stowarzyszeniem
Członkostwo samorządu w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością wyboru jego przedstawiciela. Osoby fizycznej będącej reprezentantem Samorządu w Stowarzyszeniu i na Walnym Zebraniu Delegatów, w którym biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni - po jednym przedstawicielu każdej gminy i powiatu, oraz z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający

Zgodnie ze statutem przedstawicielem Samorządu w STG Euroregion Bałtyk powinien być każdorazowy szef Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiąże się z przyjęciem zasad współpracy w ramach Stowarzyszenia.

Samorząd wyznaczyć może pełnomocnika/ przedstawiciela gminy osobę koordynatora do bieżących kontaktów i wspólpracy z Sekretariatem Stowarzyszenia. Osoba ta pełnią funkcję„ "oficerów łącznikowych Stowarzyszenia” – osoby te odpowiadają za wymianę informacji i bieżącą koordynację działań samorządu w ramach systemu istniejącej współpracy. Odpowiadają również za przygotowanie samorządu oraz podmiotów działających na jego terenie do wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

Składka Członkowska

Samorząd ponosi część wydatków związanych z finansowaniem działań Stowarzyszenia. Składka członkowska w Stowarzyszeniu ustalona jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, dla powiatów, z wyłączeniem miast na prawach powiatów - ryczałtowo. Wysokość składki na każdy rok Walne Zebranie Delegatów określa w specjalnej uchwale. Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane wpłaty składki członkowskiej w daym roku kalendarzowym

Członkowstwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych - Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być gmina i powiat ziemski z terenu województw Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego na podstawie stosownej uchwały Rady gminy lub powiatu ziemskiego  i aprobującej decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
- wspierających - Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna jeśli wystąpi ze stosownym wnioskiem i wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.
Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia
- honorowych - Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu i może być nadane osobie fizycznej lub prawnej.

W załaczeniu:

- Wzór Uchwały Rady Miejskiej o przystąoieniu do Stowarzyszenia

- Uchwała o wysokości składki za 2016 rok

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk