ERB - FUNKCJONOWANIE

Euroregion Bałtyk (ERB) działa od roku 1998, a jego terytorium obejmuje następujące regiony: na terenie Polski województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, na terenie Litwy Stowarzyszenie Gmin Kłajpedzkich, na terenie Szwecji regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg, na terenie Danii wyspa Bornholm. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną.

Euroregion Bałtyk stawia sobie za cele:

  • poprawę warunków życia jego mieszkańców,
  • promowanie więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi,
  • przełamywanie historycznych uprzedzeń,
  • wspieranie działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi,
  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie.

W ramach ERB poza stałą współpracą polityków, administracji i ekspertów polegającą na wspólnym lobbingu, poszerzaniu wiedzy i wymianie doświadczeń realizowane były m.in. następujące projekty: Capacity Building Project (2010 -  pomoc dla potencjalnych beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, zwłaszcza dla samorządów lokalnych i małych organizacji pozarządowych, w przygotowaniu i realizacji projektów trans granicznych); MOMENT 2009 – 2012 i MOMENT UP (gospodarka wodna), Yc3 2009 – 2011 (współpraca młodzieżowa). Poza Euroregionem byliśmy partnerami w projektach Baltic Master 2005-2007 (bezpieczeństwo na morzu), Baltic Gateway 2003-2006 (gospodarka przestrzenna), Baltic Gateway Plus 2006-2007, DISKE 2009 – 2012 (intensyfikacja współpracy MŚP), LED 2009 – 2012 (energooszczędne technologie). Od sierpnia 2013 roku realizowany jest projekt SYPERB dot. poprawy codziennego życia młodych ludzi oraz stworzenia strategicznej polityki młodzieżowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Najwyższym organem Euroregionu Bałtyk jest Zarząd, w którym zasiadają przedstawiciele polityczni z każdego regionu członkowskiego oraz Przewodniczący Rady Młodzieżowej. Zarząd obraduje co najmniej 3 razy w roku, decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu. Jego pracami kieruje Prezydent Euroregionu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze stron, rotacja następuje po rocznej kadencji. W 2015 roku wicemarszałek województwa pomorskiego objął funkcję Prezydenta Euroregionu Bałtyk.

W Euroregionie działają Grupy Robocze, które powoływane są jako stałe, do rozwiązywania problemów długofalowych, lub tematyczne do rozwiązania doraźnego problemu.

Działalność bieżąca w ramach Euroregionu jest koordynowana przez Sekretariaty Regionalne. Od 1 lipca 2004 roku istnieje Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu, którybył zlokalizowany był w Olsztynie przy Fundacji „ Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", a obecnie od grudnia 2015  znajduję się w Elblągu przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk

Z początkiem 2008 roku została powołana Rada Młodzieżowa Euroregionu Bałtyk. Celem powołania tej struktury było nadanie szerszego wymiaru działaniom podejmowanym przez Euroregion, umożliwienie lepszego poznania się i zrozumienia młodzieży zamieszkującej obszar Euroregionu oraz walka z uprzedzeniami.

Z inicjatywy Zarządu organizowane jest Doroczne Forum Interesariuszy ERB. Ideą Forum jest stworzenie platformy ułatwiającej dialog pomiędzy partnerami z krajów członkowskich. Forum to przestrzeń do zaprezentowania opinii i interesów wszystkich interesariuszy ERB takich jak: organizacje członkowskie czy społeczności i władze lokalne, jak również głosów z zewnątrz ERB (przedstawicieli innych organizacji, wiodących polityków, wysokich rangą urzędników, przedstawicieli szczebla krajowego i UE oraz ekspertów i praktyków współpracy terytorialnej. Głównym celem Forum jest przedyskutowanie ważnych kwestii dotyczących współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, w szczególności związanych z Unią Europejską, Regionem Morza Bałtyckiego czy stosunkami UE – Rosja. Forum wypracowuje ogólne rekomendacje i pomysły na współpracę w ramach ERB, z których Prezydium może korzystać w swoich pracach

VI Forum odbyło się w Gdańsku 2 listopada 2015r. pod hasłem „Korzyści i wyzwania dla współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego".

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk