Ukryte Skarby Powiśla/ Vistula Hidden Treasures

POWSTANIE SIECI:

Sieć Ukryte Skarby Powiśla (USP) jest owocem spotkań grupy roboczej Dzierzgońskiej w skład, której wchodzą przedstawiciele gmin oraz reprezentanci przedsiębiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Mikołajek Pomorskich i Rychlik.

Efektem prac członków jest bogata oferta zaprezentowana przez podmioty w dziedzinie: rzemiosła, turystyki, gastronomii, usług hotelarskich,  aktywnych form spędzania czasu (opartych na jeździe konnej i sportach wodnych). Kompromis pomiędzy podmiotami prowadził do obrania wspólnego kierunku działań w ramach wzajemnej współpracy i rozwoju więzi, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia. Więź ta oparta jest na bazie zróżnicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujących w całej gospodarce regionu i dysponujących zróżnicowanym charakterem  organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli współpracy w długim okresie doprowadziła do konkretnych postanowień związanych z budową wspólnej sieci łączącej produkty/instytucje turystyczne regionu pod roboczą nazwą – „Ukryte Skarby Powiśla”. W zamyśle członków spotkania ma być to sieć o charakterze ponadlokalnym, przyczyniająca się do promocji tych „ukrytych skarbów” jakie stanowią kreatywne podmioty regionu, w obszarze całego Euroregionu Bałtyk.

Przyjęta forma współpracy miedzy instytucjami z rejonu Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Mikołajek Pomorskich Zalewa, Rychlik jest szczególnie korzystną kategorią współpracy przy takim bogactwie ofert kreatywnych podmiotów, iż nie wymaga opierania owej współpracy na konkretnej umowie i tworzenie powiązań formalnych. Partnerzy deklarują w niej chęć rozwoju wielokierunkowej współpracy, która wykracza zwykle poza zadeklarowaną formalnie integrację.

W przypadku sieci „Ukrytych Skarbów Powiśla” nie ma mowy o scalaniu jakichkolwiek podmiotów (firm, instytucji), ale o kreowaniu sieci powiązań i kontaktów, niejako ponad tymi podmiotami. Taka sieć współpracy tworzona na bazie zróżnicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujących w całej gospodarce regionu mająca zróżnicowany charakter) ma przyczynić się ponadto do promocji bogactwa kulturowego naszych gmin członkowskich i istniejących na ich terenie podmiotów.

INFORMACJE O SIECI

Sieć jako forma współpracy oparta na działaniach długookresowych w założeniu ma prowadzić do promocji i wspierania uczestniczących w nich podmiotów.  

Sieć - to specyficzna forma powiązań pomiędzy podmiotami oparta na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu. Istotę tej formy współpracy stanowi rozwój rozumiany jako efektywne  dostosowywanie się do zmiennego otoczenia oraz szeroko rozumiana współpraca między uczestnikami, dla której nie ma granic, ani w sensie przedmiotu działań, ani ich umiejscowienia w czasie i przestrzeni. Prócz tego intensyfikacja relacji wewnątrz podmiotów schodzących-na zasadzie partnerstwa- w skład Sieci pozwoli lepiej promować dziedzictwo kulturalne regionu, zarówno na poziomie lokalnym jak i szerszym w wymiarze krajowym lub nawet euro regionalnym.

Sieciowanie to też platforma wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych działań i pracy w podgrupach zadaniowych nad poszczególnymi problemami, które łatwiej i dogodniej rozwiązać w grupie niż samemu.

Funkcjonowanie Sieci sprawia, iż współpracujące ze sobą Podmioty z branży turystycznej tworzą korzyści nie tylko dla sobie, ale całej lokalnej społeczności i tym samym przestają się wzajemnie postrzegać i oceniać z perspektywy konkurencji.

SIEĆ UKRYTE SKARBY POWIŚLA:

Ukryte Skarby Powiśla – sieć zaczęła funkcjonować od 2016 roku w wyniku wspólnej inicjatywy i nawiązania wspólpracy pomiędzy trzema grupami podmiotów:

  • Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
  • Władz i pracowników gminnych podmiotów tworzących grupę roboczą Dzierzgońską
  • Podmiotów z kreatywnej kultury z terenów Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Mikołajek Pomorskich, Rychlik

Udział w sieci jest bezpłatny, jego  promocja zagranicznej odbywa się poprzez Stowarzyszenie, oraz przez gminy członkowskie Stowarzyszenia.

Sieć „Ukryte Skarby Powiśla”  stanowi platformę bieżącej wymiany poglądów, doświadczeń, umiejętności między podmiotami z 6 gmin członkowskich Stowarzyszenia,  prowadzącą w konsekwencji do osiągnięcia wspólnego dobra, jakim jest zarówno wzrost rozpoznawalności poszczególnych usług Podmiotów Sieci, ale również promocja dziedzictwa kulturowego regionu na którym funkcjonuje Sieć.

W zamyśle członków sieci ma być to sieć o charakterze ponadlokalnym, przyczyniająca się do promocji tych "ukrytych skarbów" regionu, jakie stanowią kreatywne podmioty regionu, w obszarze całego Euroregionu Bałtyk.

Taka forma współpracy oparta na długoterminowych działaniach będzie promowana i wspierana przez Stowarzyszenie nie tylko w kraju ale również za granicą.

CELE SIECI „UKRYTE SKARBY POWIŚLA”:

- razem możemy więcej zyskać pod każdym względem: jakości, trwałości naszej pracy, rozwoju
- stać się bardziej rozpoznawalni w kraju i w  Euroregionie Bałtyk
- współpraca pozwoli lepiej promować dziedzictwo kulturalne regionu
- długofalowych relacje sprawią, że nie będziemy oceniać siebie nawzajem jako konkurencji
- współpracując ze sobą tworzymy korzyści nie tylko sobie, ale całej lokalnej Społeczności

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk