HISTORIA STG

HISTORIA UTWORZENIA STOWARZYSZENIA GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

Prace organizacyjne nad utworzeniem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk podjął Komitet Organizacyjny Euroregionu Bałtyk (pierwotnie – Jantar), który został zawiązany na pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej Euroregionowi w dn. 28.02 – 1.03 1997 r. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 17 listopada 1997 r., w którym wzięło udział 53 przedstawicieli gmin z terenu województw elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i olsztyńskiego. Zebranie przyjęło  Statut Stowarzyszenia, wyłoniło 6-osobowy Komitet Założycielski, któremu udzielono pełnomocnictwa do prowadzenia działań związanych z zarejestrowaniem i rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia. 

 

POWOŁANIE ORGANIZACJI DO ŻYCIA

Komitet ten do Sądu Wojewódzkiego w Elblągu , I Wydział Cywilny, przedłożył listę 17 gmin - założycieli Stowarzyszenia. Były to: Koczała, Ustka (miasto), Braniewo (gmina), Postomino, Miastko, Stegna, Przechlewo, Czarna Dąbrówka, Orneta, Płoskinia, Gdynia (miasto), Smołdzino, Słupsk, Parchowo, Główczyce, Sztutowo oraz Elbląg (miasto). Tymczasową siedzibę Stowarzyszenia miało w  Elblągu, ul. Św. Ducha 19.

Postanowieniem Sądu z dnia 22 grudnia 1997 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 513. Od tego dnia nasza organizacja otrzymała osobowość prawną.

ROK 1998 r.
Po dopełnieniu wszelkich formalności Komitet Założycielski 30 stycznia 1998 r. zwołał I Walne Zebranie Członków, na którym powołano władze Stowarzyszenia, określono budżet, ustalono składkę członkowska w wysokości 10 groszy od jednego mieszkańca gminy rocznie. 9 marca Sąd Wojewódzki zarejestrował pierwszy Zarząd Stowarzyszenia (9-osobowy) w składzie: Witold Gintowt-Dziewałtowski (Elbląg-miasto) – Przewodniczący, ), Maciej Brzeski (Gdynia)- Wiceprzewodniczący, Eugeniusz Wyrzykowski (Sztutowo), Jadwiga Semmerling (Młynary), Zbigniew Galek (Postomino), Jan Klasa (Czarna Dąbrówka Marek Świeczkowski (Gdańsk), Bożena Cebulska (Iława), Andrzej Helbrecht (Górowo Iławeckie – miasto). 

Poniżej prezentujemy Państwu kalendarium działań i spotkań, jakie odbyły się od tego czasu w ramach Stowarzyszenia:
20.02.1997 – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia poszerzone o udział przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Euroregionu, poświęcone przygotowaniom do międzynarodowej konferencji, na której podpisano Umowę o utworzeniu Euroregionu Bałtyk (22 lutego 1998 r. , Malbork)
17.04.1998 r. – Elbląg,  posiedzenie Zarządu (omówiono plan pracy, sprawy związane z udziałem w pracach Grup Roboczych Euroregionu)
8.06.1998 r. - Ostróda , posiedzenie Zarządu  (poruszano sprawę konkursu na opracowanie logo Euroregionu i Stowarzyszenia, udziału przedstawicieli gmin w pracach Grup Roboczych oraz w posiedzeniu Rady Euroregionu Bałtyk)
10-11.09.1998, Jarosławiec – posiedzenie Zarządu poszerzone o udział przedstawicieli Strony Polskiej Euroregionu (między innymi omawiano propozycję euroregionu Nysa w sprawie nawiązania stałej współpracy)
21-22.09.1998 , Łeba – spotkanie z przedstawicielami Euroregionu Nysa, podpisanie porozumienia o współpracy
9.11.1998, Elbląg, posiedzenia Zarządu, (przygotowania do II Walnego Zebrania Członków, na którym powinny zostać wybrane nowe władze Stowarzyszenia)
23.11.1998 , posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Elbląg
11.12.1998, Elbląg – posiedzenie Zarządu oraz II Walne Zebranie Członków, które postanowiło utrzymać składkę na rok 1999 w niezmienionej wysokości, tj. 10 groszy od jednego mieszkańca, ustaliło stałą siedzibę  Stowarzyszenia w Elblągu, ul. Św.Ducha 19, wybrało , po wyborach samorządowych , nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli: Maciej Brzeski (Gdynia) – Przewodniczący, Zbigniew Czepułkowski (Gdańsk) – Wiceprzewodniczący, Henryk Słonina (Elbląg) – II Wiceprzewodniczący, Andrzej Helbrecht (Górowo Iławeckie), Jadwiga Semmerling (Młynary), Zbigniew Rychły (Słupsk), Tadeusz Lubaszewski (Ostróda), Antoni Winkowski (Przechlewo), Grzegorz Miloch (Łęczyce)

W roku 1998 Sekretariat Stowarzyszenia działał również jako Sekretariat programu Phare – Credo dla granicy polsko-rosyjskiej. W ramach tego programu złożono 14 wniosków, z których 3 uzyskały rekomendacje Komitetu Granicznego dla Programu Phare – Credo na granicy polsko-rosyjskiej.

ROK 1999 r.
21.01.1999 r., Elbląg, odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Zarządu. Poświęcone było sprawom organizacyjnym Stowarzyszenia, realizacji Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych oraz przygotowaniom do targów Euroregionu Bałtyk
5.03.1999 , Elbląg, posiedzenie Zarządu (sprawy organizacyjne w związku z i Międzynarodowymi Targami Euroregion Bałtyk Expo’99, informacja o środkach pomocowych w ramach Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego, informacja o zmianach w organach Euroregionu (składy Rady i Prezydium)
16.04.1999 r., Olsztyn, posiedzenie Zarządu, program działań Strony Polskiej w Euroregionie, targi Expo’99, 
27.04.1999 , Elbląg, pierwsza wizyta delegacji najstarszego w Europie Euroregionu Euregio, przedstawiliśmy gościom realizowane w ramach Euroregionu Bałtyk 20projektów wspieranych finansowo przez Unię Europejską
9.05.1999, Elbląg – zakończenie konkursu „Od morza jesteśmy” z udziałem dzieci z Rosji i Litwy
28.05.1999, Słupsk, posiedzenie Zarządu (omówiono działania Strony Polskiej, przygotowania do targów, zakończenie konkursu „Od Morza jesteśmy” – międzynarodowy konkurs twórczości plastycznej dla dzieci i młodzieży o tematyce morskiej, nad którym patronat objęło Stowarzyszenia, przygotowania do III Walnego Zebrania)
19-20. 06. 1999 – Stare Pole, zaprezentowano Euroregion w czasie VI Żuławskich Targów Rolnych
25.06.1999 r., Gdynia,  - posiedzenie Zarządu oraz  III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; zademonstrowano przedstawicielom gmin miejsce przyszłych targów Euroregionu, omówiono stan przygotowań; Wyższa Szkoła Humanistyczna przedstawiła swą propozycję – program studiów podyplomowych dla przedstawicieli gmin Euroregionu Bałtyk z dziedziny administracji rządowej i samorządowej, studium jest całkowicie finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej
15.07.1999 r., Elbląg – pierwsze spotkanie zainteresowanych gmin w sprawie opracowania koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Euroregionu Bałtyk.
10.09.1999 r., Górowo Iławeckie, posiedzenie Zarządu; relacja Przewodniczącego ze spotkania w Kłaipedzie w sprawie planowania przestrzennego i programów Interreg IIC omówienie biegu sztafetowego dookoła granic Polski (inicjatywa Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr), I Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, działania w sprawie koncepcji ścieżek rowerowych Euroregionu Bałtyk
13-15.10.1999 r. Gdynia, – I Międzynarodowe Targi „Euroregion Baltic Expo’99” oraz sympozjum pt. „Produkt Markowy w turystyce”
16.10.1999, Elbląg, drugie spotkanie z delegacją Euroregionu Euregio, podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie sportu, kultury i wymiany młodzieżowej
29.10.1999, Gdańsk, posiedzenie Zarządu, sprawy organizacyjne, realizacja Programu Małych Projektów Euroregionalnych; omówienie kontynuacji działań w dziedzinie turystyki w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Turystycznej
24.11.1999r., Gdańsk, spotkanie ekspertów – ustalenie priorytetów szlaków transportowych i przejść granicznych dla Pomorza oraz Warmii i Mazur.
1.12.1999 r. Elbląg, – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
10.12.1999, Elbląg – posiedzenie Zarządu oraz IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; podjęto decyzje m.in. o podniesieniu wysokości składki w roku 2001 – do 15 groszy od mieszkańca, a w roku 2002 – do 20 groszy od jednego mieszkańca, zadecydowano o przystąpieniu do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych na prawach członka rzeczywistego, przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich gmin po targach Euroregion Baltic expo’99

ROK 2000 r.
21.01.2000, Elbląg, posiedzenie Zarządu, omówienie m.in. organizacji obozu „By Balticum Milenium” we Fromborku
02.02.2000, Elbląg, posiedzenie Zarządu poszerzone o udział przedstawicieli Strony Polskiej – sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Euroregionu, przygotowania do Rady, temat aktywizacji Grup Roboczych Stowarzyszenia, przygotowania do V Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
18.02.2000, Elbląg, pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Stowarzyszenia ds. ochrony środowiska, omówienie planu działań
7.03.2000 r., Iława – spotkanie w sprawie rozpoczęcia prac nad stworzeniem koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur – określono harmonogram działań, wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania
10.03.2000, Elbląg – posiedzenie Zarządu oraz V Walne Zebranie Członków , na którym uzupełniono skład Zarządu. Obecnie jest on następujący: Henryk Słonina (Elbląg) – Przewodniczący, Zbigniew Czepułkowski (Gdańsk) – Wiceprzewodniczący, Zbigniew Rychły (Słupsk) – II Wiceprzewodniczący, Andrzej Helbrecht (Górowo Iławeckie), Jadwiga Semmerling (Młynary), Tadeusz Lubaszewski (Ostróda), Antoni Winkowski (Przechlewo), Zbigniew Kozłowski (Starogard Gdański), Zbigniew Karpowicz (Olsztyn).
27.04.2000 r., Starogard Gdański, posiedzenie Zarządu,  przygotowania do IX Forum Polskich Regionów Granicznych, sprawozdanie z Funduszu Małych Projektów
13.05.2000 r., Elbląg, finał XVI edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Od morza jesteśmy” (wpłynęło 1213 prac z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy i Szwecji, nagrodzono 131 prac, które prezentowano na wystawie w Elbląskim Muzeum
13.05.2000 r., Elbląg, finał II Mistrzostw Świata w IRCowaniu, jeden z konkursów dotyczył Euroregionu Bałtyk (historia, działalność itd.) W konkursie mógł wziąć udział każdy chętny, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
2 czerwca 2000 r., Młynary, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  oraz Strony Polskiej Euroregionu – sprawozdania z przygotowań do IX Forum, II Międzynarodowych Targów Euroregionu w Kłajpedzie, Zarząd określił tematykę projektów własnych Stowarzyszenia.
18-20 czerwca 2000 r., Elbląg, IX Forum Polskich Regionów Granicznych – omówienie głównych problemów we współpracy euroregionalnej. 
7 lipca 2000 r., Olsztyn – spotkanie robocze w sprawie opracowania koncepcji ścieżek rowerowych , uzyskano materiały pozwalające na prace na terenie województwa  Warmińsko-Mazurskiego, nie ma informacji nt. stanu prac w województwie Pomorskim
10-22 lipca 2000 r., Frombork, Zlot harcerski By Balticum Milenium, udział wzięli harcerze z Polski, Rosji i Litwy – razem ok. 160 osób. Beneficjantem programu była Komenda Hufca ZHP w Elblągu
24 lipca – 06 sierpnia 2000 r., Międzynarodowy Obóz Ekologiczny w Piaskach, tematem wiodącym był problem globalnego ocieplenia. Udział wzięły grupy z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec. Na obozie pracowali amerykańscy wolontariusze z Korpusu Pokoju
08 września 2000 r., Przechlewo, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej, omówiono udział Stowarzyszenia w II Targach Euroregionu, możliwości organizacji konferencji nt. współpracy transgranicznej, rozpoczęcie następnej edycji Funduszu Małych Projektów, zainicjowanie prac nad utworzeniem Grupy Roboczej ds. Turystyki
15 września 2000 r.  – posiedzenie Grupy Roboczej ds. transportu (w ramach Stowarzyszenia), głównym tematem prac tej Grupy są działania wspierające odbudowę drogi szybkiego ruchu Elbląg – granica państwa (dalej do Kaliningradu)
3 listopada 2000 r., Elbląg, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej – sprawozdanie z przebiegu II Międzynarodowych Targów Euroegionu, spotkań międzynarodowych i krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia, omówiono sprawę przynależności naszego Euroregionu do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z siedzibą w Gronau (Niemcy), ogłoszenie XVII Edycji konkursu „Od morza jesteśmy”
8 grudnia 2000 r. Elbląg, – posiedzenie Zarządu oraz VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, p. A.Helbrecht, członek Zarządu złożył sprawozdanie z konferencji w Debreczynie. Złożono wtedy wniosek w imieniu Stowarzyszenia na ręce p. J.Gabbe, Sekretarza Generalnego SERG-u o przyjęcie Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk na członka rzeczywistego (do tej pory byliśmy obserwatorem). Dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia (podyktowanych zmianami w podziale administracyjnym kraju)
8 grudnia 2000 r. Elbląg, organizacyjne posiedzenia Grup Roboczych ds. turystyki oraz spraw socjalnych. 

ROK 2001-2002 r.
24 stycznia 2001 r. posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki, omówiono udział Stowarzyszenia w Targach Turystycznych w Gdańsku
26 stycznia 2001 r. Olsztyn, posiedzenie Zarządu oraz Strony Polskiej – przedłożono sprawozdania z odbytych spotkań (w tym Prezydium Euroregionu), podjęto decyzję o udziale Stowarzyszenia w Targach Turystycznych w Gdańsku w dn. 30 marca 1 kwietnia br., rozpoczęto przygotowania do VII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
21 luty 2001 r. , Nowy Dwór Gdański – posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki, przyjęto kalendarz imprez turystycznych w gminach członkowskich Stowarzyszenia, omówiono udział w Targach Turystycznych 
30 marca – 1 kwietnia 2001 r. – Gdańskie Targi Turystyczne oraz posiedzenie Grupy Roboczej ds. turystyki – prezentowano oferty turystyczne poszczególnych gmin oraz materiały własne Stowarzyszenia
27 kwietnia 2001 r. Górowo Iławeckie, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz Strony Polskiej,
22 marca 2002, Gdynia – spotkanie gmin, uczestniczących w Gdańskich Targach Turystycznych, omówienie spraw organizacyjnych związanych ze wspólnym stoiskiem
15 marca 2002, Jantar – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin oraz Strony Polskiej
12-14 kwietnia 2002 , Gdańsk -  Gdańskie Targi  Turystyczne, Gdańsk – Stowarzyszenie zorganizowało stoisko, na którym prezentowało swoją ofertę turystyczną 11 gmin 
26 kwietnia 2002 – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP oraz Strony Polskiej Euroregionu

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Wrzesień 2021
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk