Pobyt i praca cudzoziemca na terytorium RP

      Od 1 maja 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące pobytu i pracy cudzoziemcow na terytorium Polski. Wprowadziła je  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. „O cudzoziemcach”.  M.in. wydłużono zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców z 2 do 3 lat, wprowadzono jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy też zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, które ułatwią życie i funkcjonowanie cudzoziemców  w Polsce.

„Rozwiązania prawne i instytucjonalne przyjęte w nowej ustawie wpisują się w założenia dotyczące polskiej polityki migracyjnej określone w dokumencie Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych." Powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec może złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. (poprzednio każdy, kto chciał przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musiał z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt). W nowej ustawie wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczające będzie tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Nowością, ujętą w ustawie, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Oszczędza to i czas i środki. Poprzednio to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musiał ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. Jednakże procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal ma możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.

Wprowadzono także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców jest przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie jest przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.
Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak wcześniej na rok. Zmiany obejmują także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl , (tekst: z Dziennika Ustaw http://www.udsc.gov.pl/files/prawo/ustawy/Ustawa%20o%20cudzoziemcach%20z%20dnia%2012%20grudnia%202013%20r.pdf )

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zobacz listę wydarzeń związanych z działaniem naszego stowarzyszenia.

Przejdź na podstronę ze szczegółowymi informacjami. »
Sierpień 2020
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6

NEWSLETTER

MSZ
Strona została utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - współpraca z Obwodem Kaliningradzkim" współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca

Strona wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Bałtyk